سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا پولادخان – کارشناس ارشد سازه
حمیدرضا اشرفی – استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

سیستم عرشه های ارتوتروپیک بطور وسیع و گسترده ای مورد استفاده قرارگرفته که دربرابر پدیده خستگی بسیار حساس می باشند برای پلهای بزرگراه جان سخت کننده به ورق عرشه اغلب جهت تعیین جزئیات خستگی برای طراحی عرشه مورد توجه قرار میگیرد این مقاله به بررسی یک مدل تحلیلی دو بعدی براساس روش شیب – افت که درکار گذشته توسط هانش دی باکر انجام گرفته پرداخته و نتایج بدست آمده درا رتباط با حداکثر کرنش ایجاد شده درناحیه جان سخت کننده با روش عددی المان محدود و به کمک نرم افزار ABAQUS مقایسه خواهد گردید.