سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید جلیلی – دانشگاه تربیت مدرس گروه مهندسی کامپیوتر
غلامرضا شاه محمدی – دانشگاه تربیت مدرس
علی موقر – دانشگاه شریف

چکیده:

توانایی تحویل به موقع با کیفیت بالا و درمحدوده بودجه موجودسیستم نرم افزاری یک برتری رقابتی کلیدی به حساب می آید تحویل به موقع سیستم نرم افزاری با کیفیت خوب به چند عامل مهم بستگی دارد که دراین میان اعتبار سنجی نیاز یعنی تضمین تامین کامل و مناسب نیاز کاربران توسط مدل نیاز و آزمون سیستم از موارد مهم به حساب می آید موردکاربری وسیله اصلی تعیین وظیفه مندی و رفتار سیستم می باشد ودراغلب روشهای ساخت نرم افزار به روش شی گرا برای کمکم به اسختراج و مستندسازی نیاز کاربر مورد استفاده قرارمیگیرد لکن به دلیل آنکه با زبان طبیعی و یا با دیاگرام های مورد کاربری بیان میشوند مبهم و نادقیق بوده و قابل تحلیل و ارزیابی مطلوب نمی باشند.