سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مرتضی نوری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت توسعه‌ی روستایی، دانشگاه یاسوج
شیرزاد قادرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه‌ی طیور، دانشگاه یاسوج
سولماز فتحی – کارشناسی اقتصادکشاورزی

چکیده:

اهمیت آموزش و نیاز مبرم به آن در سازمان‌ها به‌ویژه برای مدیران، یکی از سیاست‌های مطرح در تمامی بخش‌های اقتصادی کشور است. ارتقای کیفیت نیروی انسانی از عوامل پیشرفت هر بخش اقتصادی است و آموزش، ابزاری برای نیل به این هدف است. از این‌رو، جهت موفقیت در کار و افزایش بهره‌وری در فعالیت، نیاز مبرمی به آموزش احساس می‌شود. براین اساس، این پژوهش به روش پیمایش و با استفاده از ابزار پرسشنامه و با هدف کلی شناسایی و اولویت نیازهای آموزشی مدیران مرغداری‌های گوشتی استان کهگیلویه و بویراحمد و تعیین عوامل تأثیرگذار بر آن در زمستان ۱۳۸۹ انجام شده است. جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر را مدیران واحدهای پرورش مرغ گوشتی استان تشکیل می‌دادند که با استفاده از جدول نمونه‌گیری پاتن، تعداد ۸۶ نفر از آنان به‌عنوان نمونه‌های آماری، مورد مصاحبه قرار گرفتند. یافته‌ها نشان‌دهنده‌ی این است که نیازهای آموزشی اصول و تنظیم سیستم‌های سرمایشی، گرمایشی و تهویه، بازاریابی و فروش و آشنایی با اقدامات لازم در زمان جوجه‌ریزی به ترتیب اولویت اول تا سوم را به خود اختصاص دادند. افزون براین، نیازهای آموزشی مدیران با متغیرهای سطح تحصیلات، تجربه‌ی کاری و تعداد شرکاء رابطه‌ی مثبت و معنی‌داری نشان داد.