سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هجدهمین همایش ملی و چهارمین سمینار بین المللی بیمه و توسعه

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حمیدرضا نورعلیزاده – دانشجوی دکتری مدیریت سیستم و بهره وری، دانشگاه علم و صنعت- مدیر طرح و تو
یحیی میرزائی پری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارافرینی دانشگاه تهران- کارشناس طرح و ب

چکیده:

بیمه زندگی کشور ایران از بدو پیدایش خود و در مقایسه با سایر کشورها رشد چندانی نداشته است این موضوع ریشه در موارد مختلفی دارد. یکی از مهمترین آنها قرارداد بیمه بین بیمه گر و بیمه گذار میباشد. این رابطه را می توان با توجه به جایگاه رویکرد نهادی در تحلیل اجتماعی پدیده های مختلف، از این طریق مورد بررسی قرار داد. در این تحقیق بر اساس چارچوب مفهومی رویکرد نهادی، از سه تئوری حقوق مالکیت، هزینه مبادله و تئوری کارگزاری، جهت تجزیه و تحلیل قرارداد بیمه زندگی استفاده شده است و در نهایت پیشنهاداتی در خصوص مالکیت، هزینه های مبادلاتی و کارگزاری قرارداد بیمه زندگی ارائه گردیده است.