سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حجت الله شرفی – استادیار بخش جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان
مرضیه جعفری – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران
مسلم قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان،

چکیده:

گردشگری بعنوان یک صنعت نامرئی، ضامن توسعه پایدار اقتصادی و ایجاد اشتغال است و سومین گردش سالم نقدینگی بعد از نفت و خودرو است. با عنایت به پیشینه کرمان از نظر قدمت تاریخی و فرهنگی، توانمندی این استان از نظر جاذبه های طبیعت گردی، کویر، آب و هوای متنوع قابل توجه است. هدف مقاله حاضر بررسی رابطه بین توسعه گردشگری و توسعه اقتصادی و نقش آن در توسعه استان می باشد. روش تحقیق تحلیلی توصیفی بر مبنای شیوه اسنادی است. نتایج کلی تحقیق نشان می دهد در صورت احیاء صنعت گردشگری اثرات مثبت و بسیار مفیدی در رونق بخش کسب، کار،اشتغال و توسعه بخش های اقتصادی استان ایفا خواهد کرد.