سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی حقوق محیط زیست و منابع طبیعی زاگرس

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد امیری – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ر
رمضان عیسی پور – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت،گروه جغرافیا،رشت،ایران
نصرالله مولایی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت،گروه جغرافیا،ایران

چکیده:

نوشتار این پژوهش به تحلیل نقش نهضت سوادآموزی درتوسعه زیست محیطی روستاهای استان گیلان می پردازد نهضت سوادآموزی نهادانقلابی است که پس ازتاسیس برای ایجاد فرصت یادگیری بزرگسالان درابعاد مخترف بویژه دربخش زیست محیطی پیشرفت قابل قبولی داشته است حفظو بهبود محیط زیست یکی از اساسی ترین اهداف کشورهای جهان امروز را تشکیل میدهدو چه بسا مهمترین دغدغه دولت ها به شمار می آید به منظور تعیین این نقش و با درنظر گرفتن ابعاد طبیعی مصنوعی انسان ساخت و اجتماعی محیط زیست روستاهایی از استان گیلان که براساس سرشماری سال ۱۳۸۵ از درصد باسوادی بیشتری برخوردار بوده اند تعداد۱۰ گویه تعیین و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است متغیر مستقل تحقیق سوادآموزی و متغیر وابسته توسعه زیست محیطی روستاها درنظرگرفته شده است.