سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رستم قره داغی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
طهماسب کاووسی – عضو هیئت علمی مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد
سعید کریمی – دانشگاه پیام نور مرکز

چکیده:

هدف از این مقاله تحلیل نقش شرکت های دانش بنیان در کارکرد اقتصادی یک جامعه می باشد. با بیان چگونگی تاثیر دانش بر اقتصاد، به مولفه های اقتصاد دانشی، نقش این شرکت ها در اقتصاد دانشی با ارائه یک مدل، تحلیل گردید. بر اساس این مدل، دانش به عنوان عامل اساسی در افزایش بهره وری و توسعه اقتصادی مطرح می گردد. این مدل اجزای مهم اقتصاد دانشی را خلاقیت، داده ها و اطلاعات، سرمایه دانشی و نوآوری معرفی می کند. به طوری که در این اقتصاد، دانش به صورت یک ابزار سازمانی عمده برای کسب و حفظ مزیت رقابتی درآمده است و سازمان ها یا شرکت های دانش بنیان با برخورداری از سرمایه های دانشی می توانند در حل مشکلات تجاری نظیر رقابت پذیری، کاهش سهم بازار، پارادوکس بهره وری، اطلاعات اضافی ونیاز برای خلاقیت در مواجهه با شرکت های متعدد فعالیت نمایند و نقش خود را در پویایی های نهفته اقتصاد دانشی به خوبی ایفا نموده و در افزایش بهره وری و رشد اقتصادی جامعه موثر باشند.