سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

حسن ملااسمعیلی دهشیری –
مرتضی صامتی –
مجید صامتی –

چکیده:

امروزه بسیاری از کشورهای جهان به واسطه ی عدم تکافوی منابع داخلی برای سرمایه گذاری، تمایل شدیدی به جذب سرمایه های خارجی پیدا کرده اند. عملکرد کشورها در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بسته به نوع نظام حاکم اقتصادی متفاوت است، چرا که عامل سیاسی و نهادی تأثیر بسیار زیادی بر جریان سرمایه خارجی دارند. یکی از این عوامل ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت است. در مطالعه حاضر تأثیر ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به روش خود رگرسیون برداری در قالب داده های تابلویی برای ۱۸ کشور در حال توسعه طی سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۹ مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق با تحلیل توابع عکس العمل آنی و تجزیه واریانس نشان دهنده اینست که واکن FDI به حقوق مالکیت مثبت است. بدین معنا که حقوق مالکیت پیشرفته به جذب FDI کمک می کند.