سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زینب صابر – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

چکیده:

سازمان های عصرحاضر با تحولات و تهدیدات گسترده بین المللی روبرو هستند. تضمین و تداوم حیات و بقاء سازمان ها نیازمند راه حل ها و روش های جدید مقابله با مشکلات است که به نوآوری و ابداع، خلق محصولات، فرآیندها و روش های جدید بستگی زیادی دارد. سازمانی قادر است نهادی شود که به اصل خلاقیت و کارآفرینی در کنار رضایت شغلی کارمندانش توجه کند. در این مقاله به تبیین نقش خلاقیت در توسعه کارآفرینی پرداخته شده است. روش پژوهش در این رویکرد اسنادی کتابخانه ای است از نتایج حاصل از این مقاله می توان به این نکته اشاره کرد که ابتکار، خلاقیت و توانایی حل مسئله از مهارتهای کلیدی عصر دانایی بهشمار میروند. وقتی انگیزه های قوی برای توسعه خلاقیت در سازمان وجود دارد، افراد از کار و فعالیت خود احساس رضایت کرده و به سازمان خود متعهد می شوند.