سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی انرژی باد و خورشید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اعظم هدایت – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان( اصف
مسعود ضیایی –

چکیده:

شناخت اقلیم به عنوان یکی از عوامل اساسی در شکل گیری جوامع انسانی به شمار می‌رود که در زندگی بشر از زمان‌های دور تاکنون از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. شرایط اقلیمی تحت تاثیر عواملی از قبیل دما، شدت نور خورشید، میزان رطوبت، باد، بارش،‌ پوشش گیاهی،‌توپوگرافی زمین، ارتفاع از سطح دریا و …. بستگی دارد. بناهای بومی در هر منطقه بر اساس هماهنگی با این شرایط و ایجاد حداکثر آسایش کاربران شکل گرفته اند. در میان عوامل اقلیمی، جریان باد نقش بسیار مهمی در شکل دهی به فرم شهر دارد. جهت گیری معابر، ارتفاع و تراکم ساختمان ها، شکل گیری جداره شهری، پراکنش ساختما ن های مرتفع و … از جمله عناصر طرح شهری هستند که در هر منطقه بر اساس نوع اقلیم و الگوی جریان باد متفاوت می باشند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بیان ویژگی هایی می پردازد که تحت تاثیر عامل اقلیمی جریان باد در بافت تاریخی بوشهر شکل گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که فضاهای شهری در بافت تاریخی بوشهر به میزان زیادی تحت تاثیر جریان بادهای محلی شکل گرفته است. طراحی بر اساس جریان وزش باد در این محدوده ارزشمند در ویژگی هایی از قبیل جهت گیری گذرها، نسبت عرض معابر به ارتفاع جداره های کناری ( مقطع عرضی گذر)، فضاهای پر و خالی، مکانیابی معابر و میادین و توسعه عمودی ساختمان ها، شکل گیری عناصر معماری از قبیل شناشیر،‌بام، طارمه و … با بالاترین کیفیت تبلور می یابد.