سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرضیه همتی زاده – کارشناس ارشد ژئومورفولوژی دربرنامه ریزی محیطی

چکیده:

توسعه صنعت گردشگری درکشورهای جهان با سرمایه گذاری و برنامه ریزی درآمدهای کلانی داشته است خلیج فارس با منابع سرشار و سواحل زیبا منطقه مهمی از حیث گردشگری بشمارمی آید قشم دربین جزایر خلیج فارس به عنوان بزرگترین جزیره با ویژگیهای منحصربفردی مانندمجاورت با جنگلهای حرا دارا بودن جاذبه های زمین شناسی و غیره بعدی دیگر از توسعه اقتصادی و اجتماعی برای بخشهای مختلف جزایر جنوبی کشور می باشد روش تحقیق مقاله حاضر توصیفی تحلیلی و جمع آوری اطلاعات نیز روش اسنادی و میدانی مبتنی بر مشاهدات و مطالعات زمین شناسی می باشد برای رسیدن به این اهداف ازتکنیک SWOT استفاده شده است این تکنیک از دو نوع استراتژیک عوامل داخلی نقاط قوت و ضعف عوامل خارجی فرصت ها و تهدید ها می باشد نتایج حاکیست امتیاز وزنی برای عوامل خارجی ۲/۶۱ بالای میانگین یعنی ۲/۵ بوده و بیانگر که فرصت های فراروی گردشگری منطقه بیشتر از تهدیدات پیرامون ان بوده و این خطری جدی برای جزیره است امتیاز وزنی عوامل داخلی ۲/۳۸ ضعف گردشگری قشم با توجه به قابلیت های چشمگیرش از نقاط قوت آن بیشتر است.