سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا مختار – استادیار دانشگاه صنعتی شیراز
مریم نصیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع صنایع، دانشگاه صنعتی شیراز؛

چکیده:

مساله انتخاب پیمانکاران برای پروژه ها درابتدا تنها براساس قیمت پیشنهادی آنها درمناقصات انجام میشد اما به مرور زمان نقش پیمانکار درموفقیت پروژه ها باعث شد این موضوع به مساله ارزیابی و انتخاب پیمانکاران بیانجامد گستردگی و تفاوت ارایه شده درحل مساله ارزیابی پیمانکاران ایجاب می کند که برای گزینش یک روش مناسب و یا پیاده سازی یک روش جدید مدلها و نقاط قوت و ضعف آنها به خوبی شناسایی و تحلیل شود بنابراین مقاله قصد دارد تا با بررسی روشها و مدلهای مختلف ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران که توسط نویسندگان و پژوهشگران مختلف دردهه گذشته پیشنهاد گردیده است چالشهای موجود دراین مساله را شناسایی دسته بندی و تحلیل کند.