سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جمال زادهش – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگ
فواد رستگار – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، دانشگاه تربیت مدرس
رحمان ترابی – دانشیار دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
حاصل امینی خوشالان – دانشجوی دکتری استخراج معدن دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنع

چکیده:

امروزه تزریق در شالوده سدها از اهمیت ویژهای برخوردار است. هدف از تزریق با فشار، پرنمودن درزه ها، شکاف ها، فواصل خالی و حفره های ایجاد شده در سنگ، جهت تحکیم و آب بندی توده سنگ و جلوگیری از ایجاد فشار بر کنش در پی و سازه های وابسته، از طریق حفاری و گمانه زنی می باشد. در این مقاله نفوذ پذیری و خورند سیمان زیر هسته رسی سد مخزنی چراغ ویس، از سدهای شیروانی نوع سنگ ریزه ای با هسته رسی واقع در ۱۷ کیلومتری غرب شهرستان سقز، م ورد بررسی قرار گرفته است. عملیات تزریق تحکیمی در گمانه های با عمق ۱۰/۵ متر بوده که طول قطعات تزریق، ۲/۵-۰ متر با پکر سرچاهی، ۵/۵-۲/۵ و ۱۰/۵-۵/۵ متر با پکر پنوماتیک از پائین به بالا تزریق شده است. دو پارامتر نفوذ پذیری و خورند قطعات ذکر شده از ۵۷۰ گمانه ها از سه جناج چپ، راست و کف مورد بررسی قرار گرفته است. بر مبنای تحلیل نتایج حاصل از آزمایش ها، در اکثر گمانه ها دو پارامتر مذکور رابطه مستقیم و در تعداد اندکی به خاطر اتصال از طریق درزه و شکاف ها رابطه معکوس مشاهده گردید.