سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدعنایت اله حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی
اکبر قاضی فرد – دانشیار دانشگاه اصفهان
مرتضی جعفرخالو – کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی

چکیده:

ساختگاه سدگردنه خاکی درفاصله ۱۱۰ کیلومتری جنوب غربی شهراصفهان و حدود ۳۰کیلومتری شمال غرب شهرسمیرم بروی رودخانه هرمز اباد واقع شده است به منظور جلوگیری ازفرار آب تعیین میزان دقیق نفوذپذیری عامل مهمی به حساب می آید برای تعیین نفوذپذیری توده های ابرفتی پی سد ازازمایش لفران بارثابت و متغیر استفاده شده است دراین مطالعه درچند مقطع مختلف براورد و انالیز نشت با درنظرگرفتن بدترین شرایط توسط نرم افزار Seep W صورت پذیرفت باتوجه به نتایج آزمایشهای نفوذپذیری بروی گمانه های حفر شده درمحور سد میزان نفوذپذیری دراکثر بخشها کم است ولی درعمقهای محدودی از گمانه ها میزان نفوذپذیری نسبتا متوسط می باشد چون این مناطق ارتباط مستقیم با مخزن ندارند نگرانی از بابت نفوذپذیری این بخشها متوجه طرح نخواهد شد.