سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرش عصمت خواه ایرانی – کارشناس ارشد عمران ژئوتکنیک
شهرام هشترودی – کارشناس عمران شرکت مهندسی پل و ساختمان الموت
عادل عساکره – کارشناس ارشد طراحی

چکیده:

حفر تونل درمناطق شهری باعث جابجایی و نشست در سطح زمین و صدمه دیدن ساختمان ها و زیرساختها می شود ازاین رو پیش بینی حرکت زمین در اطراف و بالا ی تونل در مناطق شهری از اهمیت ویژه ای برخوردار است فرایند حفاری به طرق مختلف صورت میگیرد یکی از این روشها که هم اکنون دربسیاری از پروژههای تونل سازی مورد استفاده قرارمیگیرد حفاری مکانیزه توسط دستگاه TBM می باشد اما آنچه دراین روش حفاری حائز اهمیت می باشد نشستهای ایجاد شده شناسی از حفاری تونل توسط دستگاه TBM می باشد دراین تحقیق تاثیر فشار ملات تزریقی در محفظه خالی مابین سپر و لاینینگ تونل بررسی شده که دراین راستا پس از معرفی ۴ حالت فشار ملات تزریقی مختلف نتایج ۲ حالت از آنها به عنوان حد بالا و پایین برای چند مقطع بحرانی مابین ایستگاه های شماره ۱۱ و ۱۲ خط یک قطار شهری تبریز مورد بررسی قرارگرفته است.