سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آرش موهبت زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی
محمود مشعل – استادیار دانشگاه تهران
نجف هدایت – عضو هیئت علمی و رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی دزفول

چکیده:

منابع آب تجدید شونده در مناطق خشک و نیمه خشک بعنوان عامل موثر در توسعه پایداری اقتصادی این مناطق نقش بسزایی ایفا می کنند آب ذخیره شده در پشت سد بدلیل بار هیدرولیکی موجود در آن همواره در پی یافتن راهی برای نفوذ از دیوارهای این سازه ها می باشد این ویژگی هیدرولیکی سبب شده که این آبها بصورت جریان فعال از درون توده متخلل پی و بدنه سد های خاکی نفوذ کرده و بطرف پایین دست نشت پیدا کنند لذا با توجه به اینپدیده کارشناسان و محققان روند براورد میزان دقیق این نفوذ را جز اولویتهای اصلی در مطالعات و اجرای طرحهای آبی خاکی مدنظر قرار میدهند تا ضمن صیانت از سازههای مورد نظر بهره برداری بهینه از منابع آب موجود در این سازه ها را تضمین نماید. هدف از مطالعه حاضر شبیه سازی عددی پدیده نشت بصورت دو بعدی در محدوده پی و بدنه با استفاده از نرم افزار seep/w در سدخاکی کرخه می باشد که متناسب با شرایط مختلف و مدلسازی خاک نیمه اشباع انجام گرفت.