سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمد شرعیات – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در پژوهش کنونی با استفاده از روش اجزاء محدود، به تحلیل عددی مسئله پایداری میل گاردانهای کامپوزیتی خودرو تحت بار پیچشی، پرداخته می شود. بدین منظور، ابتدا معادلات حاکم با بارگیری اصل انرژی پتانسییل کمینه، بدست می آیند، سپس با بهره گیری از روش اجزا محدود، معادلات غیر خطی حاصله، به روش تکرار حل می شوند.
در فرمولبندی مسئله، اثر تغییر شکل هندسی اولیه که معمولا به فرم انحراف اولیه شعاعی می باشد، در نظر گرفته می شود . میدان جابجایی بر اساس تئوری تغییر شکل برشی مرتبه سوم پوسته ها بیان میگردد.
در پایان بار کمانش میل گاردان، با استفاده از معیار بودیانسکی بدست می آید و تاثیر پارامترهای مختلف روی بار کمانش بررسی می گردد.