سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فتح اله امی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
سهیل سهیلی – کارشناسان ارشد دانشگاه تربیت مدرس
عسکری مهدوی –
امیررضا نیازمند –

چکیده:

دراین پژوهش فرایند گسست اولیه جت سیال که ازاجزای مهم اتمیزاسیون سوخت به شمار می رود بصورت آنالیز تحلیلی غیرخطی تشریح می گردد جت مایع محوری درمعرض جریان چرخشی گاز محفظه احتراق تحلیل شده است جت مایع با سرعت محوری و گاز با سرعت محوری و شعاعی درمختصات استوانه ای در نظر گرفته شده اند معادلات فاز مایع گاز و شرایط مرزی نوشته شده و با استفاده ازمتد اغتشاشات و دامنه اختلال اولیه به عنوان پارامتر اغتشاش معادله توزیع بدون نرخ رشد موج که برناپایداری لایه حلقوی سیال غیرلزج حاکم می باشد بدست آمده است با حل عددی معادله نهایی و رسم تابع تغییر شکل درنرم افزار Maple این نتیجه حاصل شده که با درنظر گرفتن چرخش گاز مود متقارن محوری در اعداد چرخش بسیار کوچک غالب میباشد با افزایش عدد چرخش مودهای بالاتر مارپیچی نامتقارن غالب می شوند و طول گسست کاهش می یابد این نتایج تطابق خوبی با پژوهشهای تجربی پیشین دارد.