سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی جهاندار – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران-خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

احداث یک مخزن در مجاورت شیب های ناپایدار یا دارای قابلیت ناپایدار شدن ، ممکن است بر پایداری آن شیب ها اثر گذاشته و شرایط لغزش در شیروانی ها را فراهم سازد. در این مقاله ابتدا روش های موجود و مرسوم در تحلیل پایداری شیروانی ها مورد بررسی قرار گرفته و سپس مسالهلغزش شیروانی های مخازن سدها مطرح شده و بر اساس آمار و اطلاعات موجود، درجه اهمیت عوامل موثر بر لغزش و پیامدهای آن مشخصگردیده است. پس از آن سایر عوامل تاثیر گذار بر ناپایداری شیروانی های مخازن از جمله مساله تاثیر نوسان تراز آب مخزن، مورد بررسی قرار گرفته و پایداری شیروانی مخزن در حالات مختلف سطح آب آنالیز گردیده است.