سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش سیستمهای اطلاعات مکانی ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علیرضا قراگوزلو – استادیار آموزش کده سازمان نقشه برداری کشور
مهسا میرحسینی – کارشناس ارشدمحیط زیست
محمود شریعت – استاد دانشکده محیطزیست و انرژی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

منطقه ۹ شهرداری تهران با داشتن جمعیتی معادل ۱۶۵۰۹۰۳ نفردرغرب تهران واقع شده است فقدان عوارض طبیعی وجود شیب مناسب و سازمانهای وابسته به حمل و نقل هوایی باعث ایجادکاربریهای عمدتا فرامنطقه ای – فراشهری درمنطقه شده است این تحقیق نشان داد که باقی ماندن بافت سنتی درمنطقه همراه با رشد جمعیت و عدم رعایت استانداردها مشکلات و معضلاتی چون حجم بالای ترافیک سروصدا و آلودگی هوا آب گرفتگی معابر و کوچه ها را باعث شدهاست با بررسی اثرات زیست محیطی طرح های توسعه منطقه ۹ و مقایسه کاربری اراضی حاصل ازعکسهای هوایی سالهای ۱۳۳۴ و ۱۳۸۴ و تصاویر ETM+ سال ۲۰۰۸ رشد بدون برنامهر یزی منطقه و نیز بررسی استانداردهای شهری درسطح ملی و بین المللی با استفاده از gIS بسیاری از معضلات منطقه شناسایی شدند به طوریکه بسیاری از مراکز درمانی دسترسی به آنها را دشوار ساخته است.