سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فیروز جعفری – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز
ناصر بالنده – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی و مدرس مدعو دانشگاه پیام نور مرکز نقد

چکیده:

اجتناب ناپذیر بودن تولید زباله یا ضایعات توسط انسان در هر زمان، توجه به کنترل و ساماندهی آن وظیفه ای ملی و با اهمیت است. انتخاب مکان مناسب برای دفن زباله مستلزم در نظر گرفتن عوامل متعددی می باشد. با توجه به گستردگی و پیچیدگی عوامل مؤثر در مکان یابی، ضرورت دارد تا از فناوری ها همراه با سایر روش های مدیریتی استفاده شود. بدلیل این که بخش عمده ای از پسماندهای صنعتی دفن می شوند مکان یابی جایگاههای مناسب دفن پسماند از اقدامات مهم در فرآیند مدیریت جامع پسماند هاست. در فرآیند مکان یابی می بایست معیارهای مختلفی مورد ملاحظه قرار گیرد، بنابراین کاربرد روش هایی که قادر به تأمین معیارهای مورد نظر باشند، ضروری است. تحقیق حاضر تحلیل مکانی محل دفن پسماند شهری شهرستان بناب می باشد. شهرستان بناب در جنوب غربی استان آذربایجان شرقی و در ۳۷درجه و ۲۰ دقیقه عرض شمالی و ۴۶ درجه و ۳ دقیقه طول شرقی قرار دارد. محل دفن، مکانی به مساحت ۱۵ هکتار در ۷ کیلومتری جنوب شهر می باشد که از لحاظ جغرافیایی در خروجی دره کوهستانی کوه های قره قشون واقع شده که علاوه بر همجواری با سکونتگاه های روستایی، بر اثر توسعه کارگاه های صنعتی در مسیر جاده شرایط بسیار وخیمی از نظر زیست محیطی پیدا کرده است. روش دفن زباله در حاضر در شهر بناب به صورت دفن سنتی و رو باز است که باعث آلودگی منابع آبهای سطحی و زیر زمینی، آلودگی هوا و از بین رفتن تعادل حیات زیستی منطقه گردیده، بدین لحاظ تحلیل مکانی محل دفن پسماندها ضروری می باشد. در این تحقیق نارسایی های اساسی دفن زباله شهر بناب، مشکلات و محاسن مکان دفن و مهمترین دلایل نامساعد بودن مکان کنونی دفن زباله بررسی شده است.