سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رسول زارع – دانشجوی موسسه دانش پژوهان
آرمان قاضی عسکری نایینی – مربی موسسه دانش پژوهان

چکیده:

توسعه بی رویه درکشورهای درحال توسعه باعث ایجادمشکلاتی درزمینه ساخت وسازهای بی رویه بدون درنظر گرفتن استاندارد و بی توجهی به محیط زیست شهری شده است که این امر باعث کاهش میزان فضای سبز شهری درمقابل مساحت شهر و سرانه های استانداردشده است رشد فضای شهری با کارکردهای زیست محیطی اجتماعی فرهنگی و اقتصادی از عوامل موثر در توسعه پایدارشهر است و از آنجایی که فضای سبز درجهت حفظ یک اکوسیستم مطلوب نقش کلیدی دارد لذا مطالعه دقیق و همه جانبه آن حائز اهمیت می باشد درانی تحقیق با شناسایی معیارهای مناسب جهت فضای سبز که شامل فاصله ازمراکز آموزشی فرهنگی خیابانها و منابع اب بود مکانیابی بااستفاده از روش بولین انجام شد جهت مکانیابی معیارها به دو کلاس بهترین مکان و مکان بهینه طبقه بندی شدند که با توجه به عدم پاسخ مناسب درروش بهترین مکان از نتایج روش مکان بهینه استفاده شد.