سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمید نصرآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد
داریوش حیاتی – استادیار دانشگاه شیراز

چکیده:

بررسی روند تغییرات جمعیتی درطی ۳۰ سال گذشته درایران لزوم توجه و برنامه ریزی بیشتر به منظور حل مشکل اشتغال را به یک ضرورت اجتناب ناپذیر تبدیل نموده است جمعیت متولد شده دردهه های ۱۳۵۰-۱۳۶۰ با یک وقفه ۲۰ تا ۲۵ ساله درسالهای ۱۳۹۰ ۱۳۷۵ وارد بازار کار شده اند و برنرخ عرضه نیروی کار افزوده اند محدود بودن نرخ رشد بخشهای اقتصادی نرخ پایین انباشت سرمایه پیدایش فناوری های نوین ازجمله عوامل محدود کننده تقاضای نیروی کار در حال حاضر هستند به رغم آن که بخشهای مهمی از کشور به لحاظ اقلیمی و آب و هوایی تناسب چندانی با الزامات توسعه کشاورزی ندارند اما محدودیت های خاص توسعه صنعتی درشرایط موجود کشور رجوع به بخش کشاورزی را به منظور حل بحران اشتغال اجتناب ناپذیر ساخته است از این رو مطالعه حاضر که به روش تحلیلی و کتابخانه ای تهیه شده است به مقوله اشتغال دربخش کشاورزی به منظور شناسایی موانع و ارایه راه کارهایی به منظور تعدیل این موانع در کشور می پردازد