سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سحر اخوان فومنی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

مدیریت کشاورزی کشور نیازمند بهره گیری از نیروهای متخصص است و موفقیت و کارایی آن بستگی به استفاده بهینه از نیروی انسانی دارد جهت فائق آمدن برپدیده اجتماعی بیکاری فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی باید علل و عوامل به وجود آورنده آن را شناخت و راه حلهای اصولی و عملی را بررسی نمود پژوهش حاضر با هدف بررسی موانع و راه کارهای اشتغال فارغ التحصیلان کشاورزی صورتگرفته است باتوجه به بررسی های بهعمل آمده و به عنوان یک چهارچوب بنیادی برای تدوین طرح جامعه اشتغال فارغ التحصیلان آموزش عالی می توان نتیجه گرفت باید برنامه ریزی ها به گونه ای باشد که آهنگ پذیرش دانشجو درکلیه گرایش های کشاورزی باتوجه به محیط کار کاهش یا افزایش یابد تناسب لازم میان سرفصل های آموزشی دردانشگاه ها و بازار کار به وجود آید و هرچندمدت یکبار درآن بازنگری صورت گیرد.