سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میثم نادری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشگاه آزاد لارستان، لار
نادر برهمند – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز
فرهاد ایمان شعار – کارشناس مدیریت منابع آب

چکیده:

در طول سالیان متمادی شمار زیادی رابطه برای محاسبه میزان با رسوبات رودخانه پیشنهاد گردیده است که متأسفانه نتایج حاصل از یک رابطه با رابطه دیگری در یک ایستگاه از رودخانه اختلاف فاحشی با هم دارند و انتخاب یکی از روابط برای آن ایستگاه بسیار مشکل است. یکی از رو شهایی که معمولاً استفاده می شود تا رابطه مناسبی برای رودخانه مورد مطالعه شناسایی گردد مقایسه داد ههای انداز هگیری شده با نتایج حاصل از روابط متعدد است. در این مقاله ضمن تعیین انتقال رسوب رودخانه مارون به صورت باز های و مقایسه آن با مقادیر واقعی و شرایط مشابه با دیگر رودخان ههای شنی دنیا نشا ندهنده این است که برای رودخان ههای شنی معادله یانگ دارای بیشترین ضریب همبستگی است.