سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فاطمه فغانی –
مهدی ابزری –
فائزه غلامی –

چکیده:

در دنیای رقابتی امروز، افراد و سازمان ها برای حضور داشتن در صحنه رقابت نیازمند انتخاب منابع مالی اقتصادی مناسب می باشند. به دلیل کمیاب بودن منابع مالی می بایست از فرصتهای سرمایه گذاری مناسب استفاده نمایند. به علت وجود سهام شرکت های متنوع در بازار، انتخاب سهام بهینه یکی از مواردی است که سرمایه گذاران با آن مواجه می شوند که بایستی سهام ها را با معیارهای متعدد، مقایسه نمایند. در این مقاله ۱۵ نمونه از لیست ۵۰ شرکت فعال بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۸۹ انتخاب شده است. پس از بررسی ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق با استفاده از روش های تاکسونومی، تدپسیس و تحلیل عاملی به اولویت بندی سهام شرکتها بر اساس ۱۱ معیار پرداخته شده است. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند راهنمای خوبی برای سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار باشد.