سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مجید خاری آرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه
زهرا علی اکبرزاده آرانی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
مصیب علی اکبرزاده ارانی – دانشجوی کارشناسی

چکیده:

جان لاک درتربیت معنوی از چهارجنبه سخن می گوید هنروشایستگی اخلاقی یا فضیلت دانایی یا خرد ادب و آداب دانی یادگیری یا آموختن وی سه جنبه نخست را از هدفهای تربیت و مربوط به پرورش منش و مورد چهارم را درحکم وسیله می داند که مربوط به علم و دانش اوست نقیب زاده ۱۳۸ه۵ ص۱۱۶ هدف ازتعلیم و تربیت از دیدگاه روسو حفظ طبیعت فطرتا نیک و آزاد کودک دربرابر فساد محیط احتماعی است به نظر او تربیت ردست تربیت منفی است یعنی برا یاین که طبیعت بتواند ازادانه رشد کند باید کودک را از جامعه دور نگهداشت تا به سن عقل برسد کاردان ۱۳۸۷ ص۱۳۸ از دیدگاه دیویی هدف تعلیم و تربیت جامعه دموگراتیک است و درتعریف آن م یگوید جامعه دموگراتیک جامعه ای است که از پیدایش اختلافات و تبعیضات طبقاتی قومی و نژادی جلوگیری می کند گلستانی ۱۳۸۷ ص۶۴ وی می گوید تعلیم و تربیت عبارت است از بازسازی و سامان دهی تجربه که برمعنی دار شدن و عمق آن می افزاید و توانایی هدایت جریان تجربه را توسعه می بخشد