سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی هنر، فرهنگ، تاریخ و تولید فرش دستباف ایران و جهان

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حسین عابد دوست – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
حبیب ا…. آیت اللهی – دانشیار دانشگاه شاهد

چکیده:

صحنه ی نبرد شیر و گاو یکی از مکرر ترین و کهن ترین صحنه هایی است که در سیر تاریخ هنر ایران به چشم می خورد.تحلیل حاضر به بررسی مفهوم این نقش مایه و ارتباط آن با نقش مایه های گیاهی بر روی فرش های ایرانی می پردازد.شیوه ی کار توصیفی_تحلیل_تطبیقی است و جمع آوری مطالب به روش کتابخانه ای است.هدف تحقیق،تحلیل مفهوم نمادین نبرد شیر و گاو بر روی فرش های ایرانی،بیان ارتباط این صحنه با نقش مایه های گیاهی تصویر شده در کنار آن و تحلیل نظری های موجود در رابطه با مفهوم نمادین این نبرد است.ابتدا نظریه های متداول درباره ی نبرد شیر و گاو را مطرح کرده و سپس به تحلیل آن ها و بیان مفهوم نهایی این الگوی کهن تصویری می پردازد.در این راستا از اسطوره های ایرانی بهره گرفته شده است.نمونه هایی از این نبرد را در هنر ایران باستان و دوره ی اسلامی مطرح کرده و با ذکر شواهدی در فرش ایران،مفهوم تجدید حیات پوشش گیاهی و تاکید بر رویش حیات گیاهی را یکی از اصلی ترین مفاهیم این نبرد مطرح می سازد.