سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مریم جعفری اقدم – دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی، دانشگاه اصفهان
محمد مقدم – کارشناس حقوق، کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران
سعید مطهری – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران

چکیده:

از مسایل مهم برای بشر امروزی توجه به محیط زیست و حل مسایل پیش روی آمده است که عامل اصلی این مسایل، خود انسانها می باشند. با جدی تر شدن مساله محیط زیست در دنیای کنونی از ابعاد متفاوت می توان به مسائل زیست محیطی نگریست تا بتوان ریشه مشکلات را بررسی نمود. یکی از این ابعاد، بعد حقوقی می باشد. امروزه مسایلی نظیر افزایش انفجار آمیز جمعیت، بهره برداری غیر معقول از منابع طبیعی، انواع آلودگی ها و… موجب شده است تا دولت ها و سازمان ها و مجامع بین المللی به تدوین و اجرای مقرراتی برای جلوگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست اقدام نمایند. مسایل زیست محیطی امروزه بیشتر در شهرها مطرح می باشند زیرا شهرها نمود و گهواره تمدن بشری محسوب می شوند. پس بدین دلیل در این مطالعه جایگاه و مسایل محیط زیست را در قوانین و مقررات مدیریت شهری ایران بررسی نموده ایم.