سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سوسن پورشهرام – کارشناس ارشد ادبیات

چکیده:

آن چه کتاب را برای مخاطب کودک و نوجوان خواندنی می کند، تنها درونمایه پرم اجرا و پرهیجان داستان ها نیست، بلکه نو به نو شدن مدام کلام نویسنده و همراهی با احساسات و عواطف کودک است . به عبارت دیگر، ساده نویسی و در عین حال درست – نویسی، مهم ترین ویژگی نگارش برای کودکان به شمار می آید. بنابراین، یکی از مسایل مهم و اساسی برای کتاب های کودکان و نوجوانان، بیان اصول و راهکارهای شایسته و مناسب در شیوه نگارش متون است . در بین نظریه پردازان ادبیات کودک، گفتمانِ ارایه شده توسط نادر ابراهیمی ، گستردگی و جامعیت ویژه ای دارد. ابراهیمی از یک سو برای رسم الخط و فارسی نویسی ، به نکات مهمی اشار ه کرده و از سوی دیگر در زمینه ی ویرایش ، ضرباهنگ و موسیقی در ادبیات کودکان رعایت مسایلی را الزامی دانسته است . این مقاله می کوشد با تحلیل و بررسی این نکات مهم و بایسته به دریافتی دقیق و علمی درباره ی شیوه نگارش کتابهای کودکان برسد.