سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید هاشمی تنگستانی – دانشیار بخش علوم زمین دانشگاه شیراز
فرشته دهقان طزره – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی دانشگاه شیراز

چکیده:

دریاچه مهارلو یکی از دریاچه های شور ایران است که به دلیل فاصله کم آن از شهر شیراز و مجاورت آن با تعداد زیادی روستا و نیز به دلیل استفاده از نمک دریاچه در صنایع مختلف دارای اهمیت ویژه ای است. با توجه به اینکه سنجش از دور چند طیفی، ویژگی پدیده های زمینی را در محدوده های مختلف طیف الکترومغناطیس دریافت می کند، می تواند پایه مناسبی برای مطالعه رسوب دریاچه باشد. هدف انجام این تحقیق شناسایی ویژگی های طیفی کانی های تبخیری موجود در دریاچه مهارلو به عنوان بنیانی در پردازش داده های ماهواره ای با استفاده از سنجندههای ASTER و ALI است. به منظور انجام آنالیزهای طیفی، نمونه برداری میدانی صورت گرفت. که در مجموع تعداد ۳۰ نمونه در فصل خشک برداشته و پس از خشک کردن به آزمایشگاه طیف سنجی دانشگاه خواجه نصیر ارسال شد. بعد از آنالیز نمونه ها، آنها در سه گروه با وضوح طیفی بالا، بازنویسی شده به ASTER و بازنویسی شده به ALI مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که رسوبات دریاچه مهارلو به علت وجود بنیان کربنات و سولفات در کانی ها دارای رفتار ویژه ای هستند. از آنجاییکه جذب این کانی ها در محدوده برخی از باندهای این سنجنده ها قرار میگیرد احتمالا از این سنجنده ها می توان برای شناسایی این دسته از کانی ها استفاده کرد.