سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت انرژی در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رزا پیروز –
سیدابوالقاسم مرتضوی –
زورار پرمه –

چکیده:

با توجه به اهمیت مسئله ی هدفمندسازی حامل های انرژی و رشد روزافزون تقاضای برق در بخش کشاورزی، در تحقیق حاضر سعی شده است آثار و تبعات کاهش یک واحد یارانه (یک میلیارد ریال) برق و خدمات مربوطه، به عنوان مبدأ بر افزایش شاخص قیمت زیربخش های کشاورزی (۱- زراعت و باغداری، ۲- دامداری، مرغداری، پرورش کرم ابریشم، زنبورعسل ۳- جنگلداری ۴- ماهی و سایر محصولات) به عنوان مقصد در قالب تحلیل مسیر ساختاری با استفاده از جدیدترین ماتریس حسابداری اجتماعی سال ۱۳۸۵ (۴۰*۴۰) و نرم افزار Mats، مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. برطبق نتایج بدست آمده مهم ترین مسیر غیرمستقیم کاهش یارانه برق بر شاخص قیمت بخش زراعت و باغداری مربوط به بخش واسطه ای خدمات عمده فروشی و خرده فروشی می باشد و هم چنین صنایع غیرفلزی و آب نیز در دو بخش زراعت-باغداری و ماهیگیری جز مسیرهای واسطه ای اثرگذار می باشند. سایر مسیرهای غیر مستقیم مربوط به پیوندهای هم زمان فعالیت های اقتصادی با نهادهای جامعه و عوامل تولید می باشد. بنابراین نتایج نشان می دهد که علاوه بر اتخاذ سیاست های اقتصادی در امر هدفمندسازی به کارگیری سیاست های اجتماعی نیز امری ضروری می باشد.