سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی روح الهی – مدیر موسسه مطالعات تکنولوژی رسام- کارشناس ارشد مدیریت دولتی
احمد داداش پورعمرانی – کارشناس ارشد مهندسی مالی- مدس دانشگاه
حامد حاجی پور – دبیر موسسه مطالعات تکنولوزی رسام – کارشناس ارشد مدیریت دولتی
مقدسه فلاح زاده روشن – کارشناس مهندسی شیمی

چکیده:

مسئله مدیریت پسماند و صنعت بازیافت به عنوان یکی از صنایع مورد توجه در کشور و استان با مسائل متعددی در سطح استانی مواجه می باشند. شناسایی صحیح مسائل مربوط به این صنعت با رویکرد سیاس تپژوهانه و طراحی الگوی گام به گام حل چند مسئله بارویکردهای نر مافزاری ، نهادسازی (قانونی یا سازمانی) ، حمایتی و تشویقی و… م یتواند آینده ای روشن را برای این صنعت نه چندان رشد یافته متصور نماید . در این پروژه سعی شده تا به تحلیل مسائل اساسی این صنعت در استان بپردازیم . تبیین دقیق مسائل در بخش های مختلف شامل جمع آوری زباله ، تفکیک ، مسائل قانونی و نهادی و … از جمله این موارد است .طرح حاضر که به سفارش دفتر توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی پتروشیمی تهیه شده، از یک سو با بررسی میدانی به تحلیل مسائل مدیریت پسماند در استان پرداخته و از سوی دیگر با درنظر گرفتن موانع و قابلیت ها ، پیشنهاداتی به منظور خلق مزیت های جدیدمتناسب با ظرفیت های منطقه در این بخش ارایه گردیده است. طرح حاوی نکات تحلیلی حاصل از بازدیدهای کارشناسان شرکترویش سبز استان مازندران رسام به عنوان مشاور طرح ، از مجموعه های وابسته به طرح در سطح استان به همراه جم عآوری اطلاعات و استفاده از داده های ثانویه ، مصاحبه های متعدد و تخصصی با عوامل ذیربط در بخش های مختلف است که نهایتا با تجمیع تجارب علمیوتجربی مشاور در موضوع توسعه منطقه ای به تحلیل مسائل و ارائه پیشنهاداتی در رفع مشکلات پیش رو در مدیریت پسماند استان و ارائه چند پیشنهاد به عنوان بسته سیاستی مطلوب منتهی گردیده است.