سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی ولیز اده حسنلوئی – کارشناس ارشد مهندسی عمران
حمیدرضا صبا – دکتری مهندسی عمران
علی لاله پور – دانشجویکارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش آب

چکیده:

مساله نشت یک موضوع مهم و ضروری درسدهای خاکی می باشد که علیرغم مطالعات کلی صورت گرفته قبل از ساخت سد همیشه نمی توان رفتار هیدرولیکی بدنه سد و یا تشکیلات زمین شناسی مجاور آن را به دقت پیش بینی کرد لذا دراین راستا نرم افزارهای زیادی برای پیش بینی و محاسبه دبی نشت تهیه گردیده اند که نسبت به مدلهای آزمایشگاهی به زمان و هزینه کمتری برای آنالیز نشت قبل از احداق سدخاکی نیاز دارند جهت پی بردن به عملکرد این گونه نرم افزارها دراین مقاله با مدنظر قرار دادن اطلاعات واقعی سدخاکی حسنلو واقع دراستان آذربایجان غربی مدلی از سدفوق با مشخصات مصالح و ژئوتکنیک واقعی درنرم افزار seep/w ترسیم گردیده و تحلیل و محاسبه دبی نشت موقعی که آب درچهارتراز مختلف دربالادست سد قرار دارد درحالت پایدار steady steste صورت گرفته و پوشش هایی جهت کاهش نشت معرفی گردید و با درنظر گرفتن اطلاعات واقعی تغییرات تراز آب درطول یک سال و زمان تغییرات آن برای سد مورد نظر تحلیل درحالت ناپایدار transient درنرم افزار seep/w نیز انجام و میانگین دبی نشت سالانه محاسبه و بعد از آن اقدام به استخراج تراز آب پیزومترهای سدخاکی حسنلو با نرم افزار گردید.