سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای تولید ملی، حمایت از کار سرمایه ایرانی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امین حاتمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تهران مرکز

چکیده:

براساس آمارهای رسمی سالانه مقدار زیادی از پنبه مورد نیاز کشور، از کشورهای دیگر وارد می شودکه باعث خروج ارز و لطمه خوردن به کشاورزان ایرانی می شود. استان گلستان با توجه به قابلیت ویژه آن در کشت پنبه میتواند باعث کاهش واردات این محصول وخودکفایی ملی در کشت و تولید این محصول باشد. به جز این با بهره گیری از قابلیت های این استان در کشت پنبه و بهره گیری از کار و سرمایه ایرانی،می توان زمینه های اشتغال مناسب را فراهم نمود و صادرات متکی بر تولید ملی را جای گزین اقصاد تک محصولی (نفت) نمود لذا بررسی وجود مزیت نسبی تولید پنبه در این منطقه از اهمیت ویژه ای برخورداراست. پژوهش حاضر به بررسی این امر با استفاده از شاخص هزینه منابع داخلی میپردازد نتایج ابتدایی حاکی از مزیت نسبی تولید پنبه دیم در استان گلستان است