سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجید عبداله زاده – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده مهندسی مکانیک
رضا کاظمی –

چکیده:

دراین مقاله مدلی مبتنی بریک شبکه عصبی فازی و آنالیز مجموعه مقادیرویژه برای مساله تعقیق خودرو ارایه گردیده است شبکه عصبی فازی پیشنهادی با بکارگیری الگوریتم یادگیری درختی مدل خطی محلی و بوسیله بهبود تدریجی مدل قادر به مدلسازی فرایندهای پیچیده و غیرخطی است از سوی دیگر استفاده از تکنیک نوین انالیز مجموعه مقادیر ویژه برای پیش پردازش سیگنالهای اندازه گیری شده می تواند به بهبود دقت و کارایی مدل عصبی فازی بیانجامد همچنین این تحلیل قادر به استخراج و تجزیه اطلاعات با اهمیت از سیگنالهای اندازه گیری شده آغشته به نویز است مدل ترکیبی پیشنهادی SSA- NF برروی داده های واقعی ترافیکی پیاده سازی شده است و نتایج حاصل حاکی از عملکرد مطلوب این روش پیشنهادی است و همچنین مقایسه روش پیشنهادی ما با مدل عصبی فازی بدون پیش پردازش و شبکه ANFIS نشانگر برتری روش SSA- NF دریک سناریوی تعقیب خودرو بوده است.