سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی شهروند مسئول

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا اسماعیلی – دکتری جامعه شناسی و عضو هیئت علمی گروه مدیریت و بنامه ریزی فرهنگی دانش

چکیده:

در یک نگاه ساختاری ارسال پیام توسط اشخاص مهم ، ایراد سخن و دریافت مقاله توسط پژوهشگران و نویسندگان از عناصر مهم یک همایش علمی محسوب می شوند. تحلیل محتوای پیام مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت ا…. العظمی حسین مظاهری به همایش ملی شهروند مسئول و تبیین امر به معروف در دانشگاه در این نوشتار مورد توجه واقع شده است. ایشان در پیامی در قالب ۱۶۲۸ کلمه ، ۲۷ پاراگراف و ۴/۵ صفحه به قطع A4 با ۴ بار استناد مستقیم به قرآن کریم و ۵ بار استناد مستقیم به عترت پیام خویش را در ۴ بند کلی مطرح کرده اند. تحلیل محتوای پیام ایشان در بردارنده ۶۴ مضمون است که در قالب ۱۰ محور کلی مطرح شده است. محور نقش و کارکردهای امر به معروف با ۱۹ پیام ، محور وظیفه نخبگان ، عالمان و اندیشمندان در اقامه امر به معروف و نهی از منکر با ۹ پیام ، طرح اندیشه های بنیادی با ۹ پیام ، از جمله بیشترین موارد مورد تاکید مرجع عالیقدر بوده است. تبیین جایگاه امر به معروف و نهی از منکر و تشریح ضعف ها و کاستی ها به لحاظ فراوانی کمترین فراوانی را به خود اختصاص داده است. وضع واژه امت ممتاز و تشیع اعتدالی از جمله اصطلاحات بدیع می باشد که توسط ایشان در این پیام مطرح شده است.