سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامعلی فرج زاده خیاوی – گروه علوم ارتباطات اجتماعی،واحد علوم و تحقیقات اردبیل،دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
علی گرانمایه پور – گروه علوم ارتباطات تجتماعی، واحد اردبیل،دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

چکیده:

امروزه نقش و جایگاه رسانهها در حدی است که زندگی را بدون حضور آنها نمیتوان قابل تصور دانست. رسانهها در بسیاری از جنبههای فعالیت اجتماعی و فردی ما دخالت و نقش دارند. در چنین فضایی داشتن درک صحیح از ماهیت وکیفیت تبلیغات و فرایند آن، مزیتهای متعددی رادر بر دارد. در این تحقیق تلاش شده است تا آگهی های تبلیغاتی پخش شده از شبکه تلویزیونی سبلان از منظر اصلی جاذبه های مورد استفاده بررسی شوند. برای شناخت جاذبه های تبلیغاتی از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. در نتایج این پژوهش و در رابطه با جاذبه های تبلیغاتی از شیوه های پیشنهاد قیمت کالا و ایجاد کنجکاوی وعلاقه نسبت به کالا استفاده شده بود به طوری که فرضیه های مرتبط با آنها تایید می شدند. ولی شیوه های تصدیق وبیان مزایای کالا و برجستگی محبوبیت کالا کم استفاده شده بود به طوری که فرضیه ها ی مرتبط با آنها تایید نشدند