سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نرگس کاظمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
سینا شاهپوری –
نوید اسلان زاده –

چکیده:

در دنیای امروز ارتقاء بهره وری برای امکان حضور و ادامه آن درصحنه رقابت امری الزامی است. طی دو دهه اخیر، فناوری پینچ، بر مبنای ترمودینامیکی به عنوان ابزاری مناسب، جهت انتگراسیون انرژی و بهینهسازی فرآیندهای حرارتی شیمیایی معرفی و کارایی خود را در قالب – طراحی جدید و همچنین بازبینی اصلاحی نشان داده است. در این پژوهش، با بهره جویی از رهیافت پینچ و با دیدگاه بازبینی اصلاحی چرخه تولید الفین در پتروشیمی آبادان دیدگاه تکامل یافته ای مورد مطالعه قرار گرفته است. اساس کارشناسی جریانهای سرد و گرم، محاسبه کمترین اختلاف دمای میانی فرآیندی، رسم منحنی های فرآیندی و رسم منحنی های ترکیبی برای سیستم موجود و کاهش سرمایش و گرمایش خارجی مورد نیاز در این واحد صنعتی با استفاده روش های محاسباتی و با تکنیک بازبینی اصلاحیبوده و ضمن مقایسه نتایج بدست آمده با نتایج نرم افزاری، راهکار ممکن جهت کاهش هزینه ها و بازیافت انرژی موجود در سیستم ارائه شده است. نتایج مهم این بررسی شامل تشخیص مسئله بعنوان پینچ آستانه و صرفه جویی در یوتیلیتی سرد و میزان یوتیلیتی گرم برابر صفر می باشد