سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمید بانک – عضو هیئ تعلمی موسسه آموزش عالی دانش پژوهان

چکیده:

بررسی چگونگی ادراک فضا در طراحی آن کاربرد اساسی خواهد داشت بررسی فضاهایی که درطول زمان بیشتر مورد توجه و استفاده و در هر دوره به گونه ای قابل بهره برداری بوده اند می تواند طراح را به ویژگیهایی از آن جلب نماید اینویژگیها خصایصی هستند که باعث مانایی فضا درزندگی انسان خواهد شد همانگونه که در تعریف پایداری نحوه طراحی و توسعه به منظور حفظ و صیات از محیط منابع و ارتقای کیفی زندگی آینده مطرح می شود می توان فضاهای حاضر را به عنوان آینده از معماری درنظر گرفت با بررسی میزان پایایی انها در طول زمان و علت آن رهیافتی به طراحی فضا با رویکرد پایداری آن حاصل خواهد شد فضا از منظر رفتار انسانی به چهارگونه جبارانه، هدایتگرانه، آزادانه و مختارانه تقسیم بندی شده است که پایدارترین نوع دراین پهنه بندی فضای مختارانه معرفی می شود. آن فضایی است که برای ایجاد حس انتخاب متنوع است لکن دراین تنوع و آزادی دارای سامانی است که هم هدایت رفتاری کاربر را انجام میدهد و هم خود را به وی تحمیل نمی نماید.