سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

بهنوش افروز – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی
عطا غفاری گیلانده – عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
وکیل حیدری ساربان – عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

یکی از راهکارهای توسعه پایدار، بالا بردن ظرفیتهای کارآفرینی شهروندان است. روشن است که بستر سازی برای کارآفرینی شهری تابعی از مولفه های مختلفی است که تحلیل، پردازش، فهرست بندی و تعیین ضریب اهمیت آنها د رعرصه عملکرد مدیریت شهری می تواند مبنایی برای سنجش و رهگیری عملکرد سازمانهای دولتی و محلی دست اندر کار در امور شهریدر خصوص بستر سازی برای کارآفرینی باشد. در همین راستا در مقاله حاضر، با پیمایش نظرات و نوشتارهای مطرح در عرصه کارآفرینی، مدیریت شهری و برنامه ریزی شهری، فهرست اولیه ایی از این مولفه های تاثیر گذار، استخراج گردیده و در ادامه با انتخاب شهر اردبیل به عنوان مطالعه موردی به توزیع این فهرست در میان کارآفرینان منتخب استان، افراد فعال دانشگاهی، و کارشناسان و صاحبنظران ذیربط در شهرداری، شورای شهر، اداره اشتغال، بنیاد توسعه کارآفرین، اداره تعاون و … اقدام گردید. پس از اخذ نظرات تکمیلی افراد مذکور به پردازش و طبقه بندی و نهایی کردن مولفه های تاثیر گذار در بستر سازی برای کارآفرینی پرداخته شد. در ادامهبا انجام یک پیمایش پرسشنامه ای نظرات ۱۵ نفر از کارکنان برتر استان و افراد دانشگاهی صاحبنظر در زمینه کارآفرینی در خصوص اهمیت مولفه ها در فرایند مقایسه دو به دو مشخص گردیده و با تجمع این نظرات در قالب تکنیک مقایسه چند گانه به استخراج وزن نهایی مولفه ها اقدام گردید.