سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا صبا – دکتری مهندسی عمران گرایش مکانیک خاک و پی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حمیدرضا غفاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مکانیک خاک و پی

چکیده:

اجرای پی های عمیق در شرایط وجودنیروهای قابل ملاحظه قائم و افقی و عدم وجود خاک مناسب در مجاورت سطح زمین اجتناب ناپذیر می باشد که در شرایط بروز زلزله و تاثیر بار نامنظم دینامیکی ناشی از آن موضوع بصورت بحرانی مطرح می گردد. دراین پژوهش سعی شده است با مدلسازی نمونه های متفاوت از پی عمیق که در آن مشخصات هندسی شمع، نوع خاک اطراف ، میزان تراکم خاک، تراز سطح آب زیرزمینی، لایه بندی خاک و مشخصات مرزهای مدل متغیر منظور گردیده و با اعمال یک نیروی ثابت استاتیکی همزمان تحت تاثیر زلزله قرارگرفته و تحلیل دینامیکی آن با استفاده از نرم افزار ANSYS به انجام رسیده است. نتایج به دست آمده درخصوص نیروی وارد بر شمع میزان نشست و میزان تغییر شکلهای ایجاد شده در شمع و خاک با یکدیگر مقایسه شده و د رانتها طرح بهینه شمع تک و گروه شمع قائم و مورب به لحاظ مشخصات هندسی پیشنهاد می گردد.