سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا نادری – استادیار دانشکده عمران و معماری دانشگاه صنعتی شاهرود
علی یوسفی سمنگانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد باشگاه پژوهشگران جوان مشهد
محمدحسین طالب پور – دانشجوی دکترا سازه

چکیده:

رفتار مخازن مدفون در هنگام و پس از وقوع زلزله از اهمیت ویژه ای برخوردار است این مسئله سبب توجه بسیاری از محققین به رفتار لرزه ای مخازن مدفون در خاک شده است تحلیل دینامیکی این قبیل سازه ها به سبب وجود اندرکنش بین خاک و سازه درهنگام وقوع زلزله اهمیت زیادی دارد که می بایست مورد توجه قرارگیرد دراین مقاله رفتار لرزه ای مخازن بتنی مکعبی شکل مدفون با توجه به اثر اندرکنش خاک و سازه تحت اثر رکود زلزله بصورت تاریخچه زمانی به کمک نرم افزار ABAQUS مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است دراین فرایند برای مدلسازی اندرکنش خاک و سازه و پدیده انتشار امواج با توجه به عمق دفن شدگی از روش حل مستقیم و مرز جاذب ویسکوز استفاده شده است.