سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبدالرحیم جلالی – استادیار دانشگاه تبریز
محمد جدیدفر – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

دراین مقاله رفتاردیوارهای برشی کوتاه مورد بررسی قرارگرفته است دیوارهای سازه ای که نسبت ارتفاع به طول آنها کمتر از۲ باشند بمعروف به دیوارهای کوتاه هستنددراین دیوارها ارماتورهای افقی و قائم که توسط ترکهای مورب قطع می شوند به مقدار قابل توجهی برروی دیوار تاثیر میگذارند درنتیجه مقدار آرماتورهای افقی و قائم دیوار ازپارامترهای مهم تعیین کننده درمقاومت دیوار می باشند دراین مقاله با استفاده ازروش تحلیل المان محدود با نرم افزار آباکوس به بررسی تاثیر ارماتورهای افقی و قائم برروی رفتاردیوارهای برشی کوتاه پرداخته شد و با توجه به تحلیل های انجام شده معلوم گردید که ارماتورقائم برروی مقاومت برشی این دیوارها تاثیر بسزایی دارند ولی آرماتورهای افقی تاثیرشان بیشتر روی تغییر شکل دیوار است.