سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بیژن بسطائی – گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه لرستان
مجتبی حسینی –

چکیده:

با توجه به اینکه روان گرایی جریانی می تواند گسیختگی های مخرب لغزش جریانی را در خلال و یا بعد از لرزش های زلزله ایجاد نماید، می بایست جهت کنترل این پدیده تمهیداتی اندیشیده شود. لذا استفاده از روش های نوین بهبود خاک همانند استفاده از گروه ریزشمع می تواند روشی مناسب جهت کاهش آسیب های ناشی از این پدیده به حساب آید. در این پژوهش، با استفاده از نرم فزارABAQUS مدل سازی سه بعدی گروه ریزشمع بر خاک ماسه ای تحت بار لرزه ای انجام می پذیرد و نتایج با تحقیقات تجربی اخیر مقایسه می گردد. نتایج افزایش عمده ای را در ضریب اطمینانخاک در مقابل روانگرایی پس از قراردهی گروه ریزشمع نشان می دهد