سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدمصطفی پورهاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی کامپیوتر – معماری سیستمهای کامپیوتری،
محسن کجباف – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی کامپیوتر – نرم افزار، دانشگاه آزاد اسلا

چکیده:

با پیشرفت روز افزون دنیایIT و افزایش استفاده از سیستمهای توزیع شده، پیچیدگی و کارایی توسعه نرم افزارها نیز تغییر کرده با معرفی خود توانسته ضمن حل برخی مشکلات ذاتی توسعه نرم IT است. سرویسگرایی به عنوان یک دیدگاه تکاملی در تاریخ افزار، مزایای چشمگیری را هم با خود به همراه بیاورد. از جملهی این مزایا، راهکارهای جدید امنیتی این معماری میباشد که درمفهومESB نمود پیدا میکند. سرویسگرایی برای پوشش نقاط ضعف دیدگاههای سنتی به وجود آمده است، که چالشهای مهمی از جمله چالشهای امنیتی را شامل میشود در این مقاله، ابتدا مفهوم امنیت مورد بررسی قرار گرفته و مقایسهای بین امنیت در دیدگاههای سنتی و سرویسگرا انجام می پذیرد. سپسESB بعنوان لایهی اصلی امنیتی در معماریSOA به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته و در انتها طرحی برای کار این لایه بیان میگردد.