سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی درودی – آزمایشگاه تخصصی مطالعات سیستم و تجدید ساختار، دانشکده مهندسی، دانشگ
نوید یکتای – آزمایشگاه تخصصی مطالعات سیستم و تجدید ساختار، دانشکده مهندسی، دانشگ
مهدی ظریف – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
محمدحسین جاویدی دشت بیاض – آزمایشگاه تخصصی مطالعات سیستم و تجدید ساختار، دانشکده مهندسی، دانشگ

چکیده:

تحلیل و شبیه سازی رفتار شرکت های تولیدکننده ی توان به منظور شناخت ویژگی های بازار برق و اتخاذ سیاست های مدیریتی مناسب، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله، با استفاده از داده های در دسترسِ بازار برق ایرانمانند تقاضا، میانگین وزنی قیمت پذیرفته شد ه و به ویژه داده های قیمت دهی تولیدکنندگان توان، رفتار واحدهای نیروگاهی تجزیه و تحلیل شده است. طبق قوانین بازار برق ایران، واحدهای تولیدی مجازند ظرفیت خود را در قالب تعدادی بلوک توان عرضه کنند. نحوه ی استفاده ی کمی و کیفی شرکت های تولیدی از این بلوک ها آنالیز شده است. در بازار برق ایران، مکانیزم تسویه به صورت پرداخت برا مبنای پیشنهاد(PAB)ست، بنابراین انتظار می رود قیمت دهی واحدهای تولیدی به شدت تحت تأثیر میزان تقاضا باشد. با توجه به این واقعیت، تأثیر تغییر تقاضا درساعات مختلف بر الگوی قیمت دهی مجموع واحدهای تولیدی تحقیق شده است. همچنین با مقایسه و بررسی الگوی قیمت دهی واحدها، دلایل عدم هم زمانی پیک قیمت روزانه و پیک مصرف روزانه مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله از داده های واقعی سال ۱۳۹۰ بازار برق ایران استفاده شده است.