سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید رحمانی – دانشگاه علم و صنعت ایران
جواد پورشریعتی – شرکت توزیع تهران بزرگ
حیدرعلی شایانفر – دانشگاه علم و صنعت ایران
حسین مظفری – شرکت توزیع تهران بزرگ

چکیده:

یکی از مهمترین مسائلی که شرکتهای توزیع در سالهای اخیر با آن مواجه هستند قطع فیدرها در اثر بستن نقاط مانور که به
پارالل نمودن فیدرها معروف است، می باشد. با توجه به ویژگیهای بارگذاری فیدرهای ۲۰ کیلو ولت و تحلیل آنها میتوان از عملکرد رله-
ها در مواقع غیر ضروری جلوگیری نمود. با خروج یک فیدر ۲۰ کیلو ولت تعداد زیادی پست بیبرق میشود و باعث نارضایتی مصرفکننده-
ها خواهد شد. در این مقاله ابتدا وضعیت پستهای فوق توزیع و فیدرهای خروجی از آنها بطور مختصر شرح داده شده و سپس علل قطع
فیدرها در اثر عواملی همچون بستن نقاط مانور و ضربه سایر فیدرها مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان یک روش کاربردی جهت
جلوگیری از قطع فیدرها ارائه شده است. با اعمال این روش تعداد قطع فیدرها میتواند در اثر عواملی غیر از عیب بشدت کاهش یابد و
باعث میشود که تجهیزات موجود در شبکه کمتر دچار شوکهای الکتریکی گردد.