سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ساریسا احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری
حسین بارانی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سیدمحمود عقیلی – دانشیاردانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
عادل سپهری – دانشیاردانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

مراتع به عنوان یکی از منابع طبیعی تجدید شونده از باارزش ترین منابع ملی محسوب می شوند تخریب مراتع موجب بروز حوادث ناگواری مانند سیل کاهش ذخایر منابع آب زیرزمینی فرسایش خاک و … خواهد شد بنابراین حفظ احیا توسعه و بهره برداری اصولی ازمراتع نیاز به یک عزم ملی دارد که این امر بدون استفاده از راه های مختلف ازجمله تدوین و تصویب قوانینی درزمینه حفظ و پایداری این منابع ارزشمند میسر نمی شود برنامه کاهش تخریب منابع طبیعی درسطح ملی به عنوان یک راهبرد کلان نیازمند شناخت دقیق عوامل تخریب و تعیین سهم هریک از آنها می باشد با توجه به منابع بررسی شده یکی از علل تخریب عوامل تشکیلاتی اداری عامل حقوقی مرتب طبا منابع طبیعی و ضعف در اجرای قوانین است لذا تحقیق حاضر ضمن بیان اهمیت و ضرورت وجود قانون به بررسی چالشها درقانون ملی شدن به عنوان مادرمصوبات قانون راجع به تخریب درارتباط با مراتع پرداخته است.