سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدامیر سیادتی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت معلم تهران
پیمان همامی – استادیار دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

با توجه به نیاز استفاده از سازه های زیر زمینی و همچنین لرزه خیزی کشور ایران، توسعه آیین نامه ها و مقررات طراحی لرزه ای سازه های زیرزمینی ضرورت دارد . یکی از موضوعات مهم در طراحی سازه های زیر زمینی، بررسی تأثیر عدم قطعیت های موجود در ارزیابی عملکرد این نوع سازه ها است. در این مقاله تأثیر عدم قطعیت ها و متغیر های تصادفی در طراحی لرزهای تونل با استفاده از روش اعوجاج بررسی می گردد. ابتدا مکانیزم تأثیر عدم قطعیت و متغیر های تصادفی معرفی و سپس با توجه به معیار های طراحی، مرز خرابی تعیین می گردد. پس از آن با استفاده از اطلاعات پروژه نمونه، مدل مناسب ساخته شده وبا کمک تحلیل لرزهای و شبیه سازی به روش مونت کارلو، عملکرد مورد انتظار و ظرفیت سازه بررسی می گردد و با استفاده از برازش توابع توزیع متناسب به داده ها، ارزیابی قابلیت اعتماد انجام می شود.